KTO Dış Ticaret Merkezi Hoşgeldiniz.
İşleminiz Devam Ediyor.
Lütfen Bekleyiniz...
2024 YILI KONYA EKONOMİK GÖSTERGELERİ
KONYA İLİ EKONOMİK GÖSTERGELERİ – ŞUBAT 2024

Konya Ticaret Odası ve TEPAV işbirliği ile yapılan “Konya İli Ekonomik Göstergeleri”, Konya ekonomisinin aylık sektörel analizi ortaya çıkmaktadır. Çalışma beş ayrı alt bültenden oluşmaktadır: Perakende Güven Endeksi, Hizmet Sektörü Güven Endeksi, İnşaat Sektörü Güven Endeksi, İstihdam İzleme Bülteni ve Dış Ticaret Bülteni. Perakende sektöründe 300, Hizmetler sektöründe 300 ve İnşaat sektöründe 200 firma ile anket yapılmaktadır.

Konya’da perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla azaldı

Ocak 2024’te TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) -11,9 puan değerini alırken, KOPE -1,7 puan değerini almıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre KOPE 2,8 puan, TEPE 2,0 puan azalmıştır. Geçen aya göre bakıldığında ise KOPE 9,8 puan azalırken, TEPE ise 1,3 puan artış göstermiştir. Konya perakendesi Türkiye genelinden ve AB-27’den daha olumlu seyrederken, KOPE değerinin aylık azalışında, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu ve önümüzdeki 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki sırasıyla 12,3 ve 13,4 puanlık kötüleşme belirleyici olmuştur. Diğer taraftan mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki 3,7 puanlık değişim endekse olumsuz yansımıştır.

Perakende güveni Ocak ayında en fazla “motorlu taşıtlar” sektöründe arttı

Konya’da perakende sektörüne alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre “motorlu taşıtlar”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” ve “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” sektörlerinde ortalamanın üzerinde; “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerinde ise ortalamanın altında değişimler görülmüştür. “Birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” ve “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı” sektörlerinde yüzde 11,7 puanlık daralma görülmektedir.

Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre Konya’da azalırken, AB-27’de ve Türkiye genelinde arttı

Ocak ayında Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen yıla göre 13,0 puan, geçen aya göre ise 1,9 puan azalarak -4,8 puan değerini almıştır. Türkiye genelini temsil eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi ise Ocak 2024’te 4,8 puan artarken, geçen yıla göre 1,0 puan gerilemiş ve 8,6 puan değerini almıştır. AB-27’yi temsil eden Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Ocak 2024’te geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan, bir önceki aya göre ise 1,6 puan artarak 4,8 puan değerini almıştır.

Geçen yıla göre talep yetersizliğinin faaliyetleri kısıtladığını belirtenlerin oranı belirgin olarak arttı

Konya’da hizmetler sektöründeki firmaların faaliyetlerini kısıtlayan faktörlere ilişkin değerlendirmeleri geçen yıla göre karşılaştırıldığında, talep yetersizliğini, materyal veya ekipman eksikliğini ve finansal kısıtların faaliyetleri kısıtladığını belirtenlerin oranı artmıştır. İşgücü eksikliğini belirtenlerin oranı ise sabit kalmıştır.

İnşaat sektörü güven endeksleri Konya’da azalırken, Türkiye’de ve AB-27’de arttı

Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ocak 2024’te geçen yılın aynı dönemine göre 9,5 puan, bir önceki aya göre ise 5,8 puan azalarak -28,0 puan değerini almıştır. Diğer taraftan, Ocak 2024’te Türkiye genelini ve AB-27’yi temsil eden güven endeksi değerleri -10,5 puan düzeyinde gerçekleşmiştir. Ocak ayında inşaat sektörü güven endeksi Konya’da azalırken, AB-27’de ve Türkiye’de artmıştır. Endeksler, Türkiye genelinde Temmuz 2020, Konya’da ise Eylül 2021’den sonra kötümser algıların ağırlıkta olduğunu gösteren negatif değerler alırken, AB-27’de ise (Mayıs 2023 dışında) Ekim 2022’den bu yana negatif değerlidir.

Konya’da Son Bir Yılda Kamu Çalışan Sayısı %13,9 Arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan Kasım ayı kayıtlı istihdam istatistiklerine göre, Konya’da toplam sigortalı çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre 3 bin 924 (yüzde 0,7) azalarak 563 bin 945 olmuş, geçen aya göre ise 4 bin 716 (yüzde 0,8) azalış gerçekleşmiştir. Eğilim olarak değerlendirildiğine, Nisan ayından itibaren gözlenen artışın Kasım 2023’te azalışa geçtiği görülmektedir. İlgili dönemde Türkiye genelinde ise yıllık değişim oranı yüzde -2,6 düzeyinde olup toplam sigortalı çalışan sayısı bir önceki aya göre 154 bin 116 azalarak 23,0 milyon olmuştur. Konya’da çalışan sınıfı ayrımı incelendiğinde, istihdamda geçen aya göre kayıtlı esnaf istihdamı dışında diğer gruplarda azalış gözlenmektedir. Kasım ayında geçen aya göre esnaf grubunda yüzde 0,1 artış yaşanırken, çiftçi grubunda yüzde 0,7, kamu çalışan grubunda yüzde 0,1 ve sigortalı ücretli çalışan istihdamında yüzde 1,2’lik azalış olmuştur. Diğer taraftan, Türkiye’de 7. sırada yer alan Konya’da faaliyet gösteren iş yeri sayısı Kasım 2022’ye kıyasla yüzde 3,0 oranında artış göstererek 54 bin 615’e ulaşmıştır. Bu dönemde, kadın istihdamı yüzde 1,7 artarak 94 bin 203 olmuş ve toplam istihdamdaki payı yüzde 24,9’dan yüzde 26,0’ya çıkmıştır.
Aralık Ayında İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Geçen Aya Göre 3 Puan Arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Özel Ticaret Sistemine göre yayımlanan Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Aralık 2023’te Konya’nın ihracatı 299,3 milyon dolar, ithalatı ise 129,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında, dış ticaret fazlasının 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise Aralık 2022’ye göre 13 puan azalarak yüzde 195’e gerilediği görülmektedir. Diğer taraftan Türkiye geneline bakıldığında, Aralık 2023 itibarıyla yıllık ihracat gelirleri ithalat harcamalarının yüzde 68,7’sini karşılarken ve dış ticaret açığı 106,1 milyar düzeyinde gerçekleşmiştir.

Aralık 2023’te ihracat içinde yüzde 3,1’lik pay ile sekizinci sırada yer alan “Metal cevherleri, cüruf ve kül” sektörünün ihracatı geçen yılki 1 milyon 883 bin dolar seviyesinden 9 milyon 161 bin dolara ulaşmıştır. Diğer taraftan, bu dönemde ilk 10 sektör arasında yer alan ve toplam ihracat içinde yüzde 1,79’luk payı olan “Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları,aksam-parça-aksesuarı” sektörü ihracatı en hızlı daralan sektör olmuştur. “Alüminyum ve alüminyumdan eşya” ve “Demir veya çelikten eşya” sektörlerindeki daralmalar dikkat çekmektedir.

Ülkeler bazında Konya’nın ihracat rakamlarına bakıldığında, Aralık ayında ihracatın en fazla arttığı ülkeler Çin ve ABD olmuştur. Çin yüzde 3,5’lik payı ile beşinci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Konya’nın Çin’e olan ihracatı geçen yılın aynı ayına 9,7 milyon dolar artarak 10,5 milyon dolara;  ABD’ye yapılan ihracat ise geçen yılın aynı ayına göre 8,3 milyon dolar artarak 23,0 milyon dolara ulaşmıştır. Çin’in toplam ihracat içindeki ağırlığı yüzde 3,5, ABD’ninki ise yüzde 7,7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Konya’nın ihracatında yüzde 2,3 payı olan BAE’ye ihracat yüzde 33,9 oranında daralmıştır.

Konya İli Ekonomik Göstergeler için tıklayınız.
  12 Şubat 2024 - 12:45
Çerezler Hakkında Bilgilendirme

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır.Web sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.